ProFlow Staffing zorgt voor gespecialiseerde experten en leidinggevenden voor overheden.

ProFlow Staffing is gegroeid uit ProFlow en speelt in op het groeiend tekort aan gespecialiseerde experten en leidinggevenden bij overheden. Bij uitval van eigen personeel of bij projecten waarbij de kennis in huis niet voldoende is, biedt ProFlow Staffing een tijdelijke, flexibele én betrouwbare oplossing. Dit via het detacheren van één of meerdere professionals op regiebasis.

DSC 0199 1

ProFlow Staffing wordt gerund door Wouter Dernau en Koen Denys. Wouter heeft als ruimtelijk planner en Master Real Estate ca. 30 jaar ervaring met ruimtelijke planning en vastgoedstrategieën alsook in people- , proces- en innovatiemanagement. Koen is Master in de psychologie en heeft intussen meer dan 25 jaar ervaring in salesmanagement, alsook in people- en procesmanagement.

Proflow Koen
Proflow Wouter

Het onstaan van ProFlow Staffing

In 2018 startte Wouter binnen ProFlow met detachering van experten op freelance basis in de domeinen 'omgeving' en 'Openbare Werken' voor de publieke sector. In 2022 werd dit uitgebreid naar detacheringsdiensten voor de publieke sector met o.a. ICT, HR, aankoopbeleid en financiën. Toen sloot ook Koen aan om deze uitbreiding te helpen vorm geven en werd ProFlow Staffing geboren.

Wat zeggen onze klanten?

"Het team van ProFlow kan haar expertise op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw combineren met de competentie om dit een plaats te geven binnen de politieke en bestuurlijke uitdagingen die zo specifiek zijn aan een lokaal bestuur.
Duiding geven bij de complexiteit zonder in het belerende te vallen.
Taal geven aan impliciete visies om zo geleidelijk via voortschrijdend inzicht tot een onderbouwde visie te komen waarmee medewerkers en mandatarissen aan de slag kunnen.

De spreekwoordelijke olifant in de kamer durven benoemen op interne processen of/en beleid zonder dat dit meteen polariserend werkt.
Medewerkers in hun sterkte zetten en hun betrokkenheid bij het beleid behouden ook al zijn zij niet noodzakelijk de trekker.
Die vaardigheden zijn vandaag zeker zo belangrijk als de kennis van de wetgeving.
In een gemeente als Rumst waar de bestuurskracht niet in verhouding staat tot de vele ruimtelijke uitdagingen leverde dit al heel wat winst op."


Veerle De Beuckeleer, Algemeen Directeur Gemeentebestuur Rumst

“De ingezette experten van ProFlow hebben voor ons een grote toegevoegde waarde op de werkvloer. Hun expertise en kennisniveau beantwoordt aan het door ons gevraagde profiel en varieert al naargelang de heel specifiek uit te voeren (project)opdracht. De tijdelijke doch meer structurele samenwerking met ProFlow, ter ondersteuning van onze GOA’s, is echt een succesfactor voor de organisatie op onze afdeling omgeving. Liesbeth van ProFlow is als het ware een collega geworden, gewaardeerd voor haar professionaliteit en vlotte inpassing in ons team.”


Sabine Bervaes, Algemeen Directeur Gemeentebestuur Maasmechelen

“Met de inzet van Heleen van ProFlow werd een versterking van de dienstverlening op maat verzekerd. Bij uitval van personeel werd op relatief korte termijn ondersteuning verzekerd. De externe deskundige adviseerde omgevingsvergunningsaanvragen. Wij konden steeds rekenen op een efficiënte aanpak waarbij het voorbereide advies voldoende gemotiveerd werd uitgeschreven. Ook werd er afgestemd met de gemeentelijk omgevingsambtenaren van de dienst zodat een gedragen standpunt kon worden ingenomen.”


Sandra Debuf, Afdelingshoofd Omgeving en Ondernemen Stadsbestuur Ieper

"De stad Mechelen werkt reeds enkele jaren samen met ProFlow om tijdens de drukkere periodes of bij afwezigheden de bouwdienst te ondersteunen. Dit doen de experten van ProFlow zeer professioneel, ze brengen de nodige expertise mee en werken zich snel in de procedures en werkwijze van de stad in. Ook qua contracten, facturatie en evaluatie verloopt de samenwerking transparant. We zijn blij in ProFlow zo’n flexibele partner gevonden te hebben!"


Veerle Costermans, Directeur Integraal Stedelijk Beleid Stadsbestuur Mechelen

Wat zeggen onze experten?

"De samenwerking tussen Wouter en mij overspant inmiddels een periode van meer dan 20 jaren. Ik heb Wouter daarbij leren kennen als een aangename, gedreven, ondernemende man en daardoor al heel wat heeft gerealiseerd. Hij heeft in al die jaren een groot netwerk uitgebouwd, maar blijft steeds zeer toegankelijk. Ik ben blij dat Wouter me heeft gesteund om de stap te zetten naar freelance consultant, en dankbaar voor de ondersteuning die hij me daarbij nog steeds geeft."


Hilde Huysmans, Ondersteuning dienst Omgeving bij diverse gemeentebesturen

“Sinds 2019 begeleid ik als milieudeskundige in opdracht van ProFlow de uitwerking en realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Deze samenwerking met ProFlow verliep dit gehele traject uiterst professioneel en collegiaal. Het bracht mij niet enkel in contact met een uitdagend project maar ook met het netwerk van ProFlow dat bestaat uit deskundige, gedreven mensen die stuk voor stuk krak zijn in hun vak. Wouter heeft met zijn jarenlange ervaring een groep experten rond zich verzameld waarmee nagenoeg elk omgevingsvraagstuk getakeld kan worden.”


Koen Ysebaert, Milieudeskundige bij Lantis

“Fijn om te werken in een netwerk van specialisten met topexpertise die een kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel voeren. De onderlinge kennisdeling binnen het netwerk, doordachte afstemming tussen de noden van de klant en eigen sterktes van elke consultant, en zorg voor het welbevinden van de medewerkers, maken het verschil om als freelancer voor ProFlow te kiezen.”


Peter Peeters, Ruimtelijk Planner en Omgevingsvergunningsexpert bij diverse gemeentebesturen

“Wat ProFlow kenmerkt zijn de intense contacten van Wouter met zowel de publieke opdrachtgevers als de dienstverleners. Daarbij wordt uitgegaan van het unieke karakter van elke partij evenals de probleemstelling wat leidt tot maatwerk voor zowel de opdrachtgever als dienstverlener.”


Steven Ducatteeuw, Ruimtelijk Manager bij Lantis

Ontdek onze openstaande vacatures.

Wie weet kan er wel iets interessant zijn voor jou!